در Uncategorized
می‌توانیم به خودکفایی در صنعت کاغذ امیدوار باشیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از کارخانه کاغذ پارس شوش گفت: با توجه ظرفیت فعلی مجموعه‌های تولید کاغذ در کشور می‌توانیم به تحقق خودکفایی در صنعت کاغذ بیش از گذشته امیدوار باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ که در راستای سفر استانی رئیس جمهور به خوزستان عازم شهرستان‌های شوش و کرخه شده بود از بخش‌های مختلف کارخانه کاغذ پارس شوش بازدید به عمل آورد.

وزیر فرهنگ پس از بازدید کارخانه کاغذ پارس شوش در سخنانی کوتاه با تاکید بر اینکه دولت مردمی از تمامی مجموعه‌های تولید کاغذ حمایت خواهد کرد، گفت: با توجه ظرفیت فعلی مجموعه‌های تولید کاغذ در کشور می‌توانیم به تحقق خودکفایی در صنعت کاغذ بیش از گذشته امیدوار باشیم ضمن اینکه از تمامی مجموعه‌هایی که با بهره مندی از فناوری‌های نوین در این عرصه وارد شوند به صورت جدی حمایت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه کارخانه کاغذ پارس از قدیمی ترین مجموعه‌های تولید کاغذ در کشور است، افزود: حجم تولید کاغذ در این مجموعه به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و امیدواریم در سال ۱۴۰۲ بخش قابل توجهی از شعار محوری دولت مبنی بر خودکفایی صنعت کاغذ محقق شود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »