در Uncategorized

🔶تامین خط کاغذ سازی برای شرکت تزول کاجیت ترکیه

🔸شرکت تزول کاجیت قصد دارد به کمک شرکت تاسکوتک ظرفیت تولید خود را بالا ببرد .این دومین بار است که این همکاری بین دو شرکت صورت میگیرد .این خط در اواسط سال 2022 راه اندازی می شود…

🆔@PulpIran

لینک خبر https://rizy.ir/v2JS

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »