در Uncategorized

دو طرح تولیدی امروز در صنعت چوب و کاغذ مازندران بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران ، دو طرح تولیدی استفاده از ضایعات (اور سایز) واحد تولید خرده چوب برای تولید چیپس و ساخت و راه اندازی دستگاه گرانوله ساز کارخانه کود آلی امروز در کارخانه چوب و کاغذ مازندران به بهره برداری رسید.
طرح استفاده مجدد از ضایعات در واحد تولید خرده چوب بر اساس ظرفیت ۱۷۵هزار تنی کاغذ بنا نهاده شد که با راه اندازی آن، سالانه حدود هفت هزار و ۹۰۰تن انواع چیپس تولید می‌شود.
همچنین خط تولید کود گرانوله گوگرد در این شرکت که پس از ۱۰سال دوباره به خط تولید باز گشت برای تولید کود آلی شرکت چوب کاغذ مازندران در مرحله نخست، سه هزار و ۶۵۰ تن کود گرانوله تولید و ۵۰ میلیارد ریال مازاد بر ارزش افزوده محصول اولیه تولید و روانه بازار می‌شود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »