در Uncategorized

 

ساری- صفریان، مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: اکثر کاغذسازی های فعال در کشور زیرپله ای هستند و با سرمایه اندک و محدود به تولید می پردازند.

 

 

 

 

علی اکبر صفریان در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه اکثر کاغذسازی های فعال در کشور زیرپله ای هستند و با سرمایه دو تا سه میلیون تومانی به تولید کاغذ می پردازند، اظهار داشت: این درحالی که مجهزترین ماشین آلات و دستگاه ها در کارخانه وجود دارد.

وی با اظهار اینکه با ساده ترین ابزار در برخی کارخانه ها کاغذ تولید می شود، افزود: کارخانه ما بسیار پیشرفته است و کیفیت کاغذهای تولیدی نیز مطلوب است.

وی با عنوان اینکه کشور به کاغذ تحریر نیاز دارد نه مقوا، یادآور شد: به محض اینکه کاغذ تولید می کنیم، فوری یارانه ای تخصیص می دهند و بر سر قیمت کاغذ می خورد و مشکلات آغاز می شود.

صفریان با تاکید براینکه در کیفیت کاغذ هیچ مشکلی نداریم، یادآور شد: فرآیند تولید کاغذ در این کارخانه نیمه شیمیایی است و از چوب هایی در حال بهره برداری هستیم که دارای الیاف کوتاه هستند و مواد موجود در آن آن به صورت نیمه شیمیایی باید فرآوری شود.

مدیرعامل اتحادیه صنایع چوب و کاغذ مازندران تصریح کرد: اگر از درختان سوزنی برگ که پهن برگ و دارای الیاف بند هستند بهره می گرفتیم، می توانستیم کاغذ صد درصد سفید تولید کنیم هر چند گاهی بودن کاغذ تولید، به هیچ وجه کیفیت آن را زیر سئوال نمی برد.

وی یادآور شد: کاغذ تولیدی دارای همان فاکتورهای اساسی است اما چون نمی توانیم فرآیند شیمیایی را برای فرآوری اجرا کنیم زیرا درخت های موجود امکان فرآوری به صورت تمام شیمیایی را نمی دهد.

منبع:خبرنگار بازار

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »