در Uncategorized

نخستین محصول تولیدی این کارخانه، کاغذبسته بندی از نوع کرافت بوده و در آینده نزدیک کاغذ چاپ و تحریر نیز در این کارخانه تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، مدیرعامل کارخانه کاغذسازی دیبای شوشتر گفت:نخستین محصول تولیدی کارخانه کاغذ سازی دیبای شوشتر در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها بارگیری شد.

نخستین محصول تولیدی کارخانه کاغذ سازی دیبای شوشتر

 

روغنی افزود:این کارخانه که بعد از گذشت حدود ۴۰ سال از چرخ تولید افتاده بود حالا جانی دوباره گرفته است وصادرات کاغذ از این کارخانه هم در چشم انداز تولید ترسیم شده است.

وی ادامه داد:ظرفیت تولید این کارخانه در فاز نخست ۵۰ هزارتن پیش بینی شده است و آزمایشگاه و کنترل خط و سیستم در این کارخانه فعال شده است.

مدیرعامل کارخانه کاغذسازی دیبای شوشتر در پایان افزود:نخستین محصول تولیدی این کارخانه، کاغذبسته بندی از نوع کرافت بوده و در آینده نزدیک کاغذ چاپ و تحریر نیز در این کارخانه تولید می‌شود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »