در Uncategorized

گاز تولید کنندگان دستمال کاغذی اخیرا به دلیل سرما و یخبندان قطع شده است.

بحران دستمال کاغذی در ازبکستان

به گزارش جماران به نقل از نووستی، در پی قطع گاز تولید کنندگان دستمال کاغذی، دستمال کاغذی از فروشگاه های بزرگ در تاشکند پایتخت ازبکستان ناپدید شد.

گاز تولید کنندگان دستمال کاغذی اخیرا به دلیل سرما و یخبندان قطع شده است.

برخی از تولید کنندگان برای حل مشکل سوخت به دنبال یافتن سوخت های جایگزین در زمستان آینده هستند.

نماینده یکی از شرکت های تولید کننده دستمال کاغذی در ازبکستان گفت: با فرا رسیدن سرما گاز ما قطع شد و  تولید خود را از 9 دسامبر سال 2022 متوقف کردیم و معلوم نیست گازرسانی از چه زمانی از سرگرفته شود شاید در ماه فوریه که مشکل کمبود گاز حل شود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »