در Uncategorized

مشکلات و مسائل کارخانه تولید کاشی کاغذ مجتمع فرزاد بیرجند در بازدید از این کارخانه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، مجتمع تولید کاغذ مجتمع فرزاد در زمینی به مساحت ۷.۲ هکتار واقع شده بررسی مشکلات کارخانه تولید کاغذ در بیرجندو تاکنون بیش از ۸۰ درصد فیزیکی دارد.

در سه ماه آینده این کارخانه تولیدی کاغذ از ضایعات کاغذی به بهره برداری می‌رسد که با بهره برداری از این واحد زمینه اشتغال برای ۵۰۰ نفر نیز به طور مستقیم فراهم خواهد شد.

سالانه تولید کاغذ در این واحد ۳ میلیون مترمربع یش بینی شده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »