در Uncategorized

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دولت در اواخر خرداد و اوایل تیرماه مصوبه‌ای به تصویب رسانده است که به موجب آن به‌زودی ۲۰ میلیون دلار ارز برای واردات کاغذ تخصیص می‌یابد.

طی دوماه گذشته جلسات کارگروه کاغذ تشکیل شده و مسیر واردات کاغذ به نقطه‌ای رسیده است که واردکنندگان کاغذ را شناسایی و از میان آن‌ها انتخاب کنیم.

 

برای تخصیص ارز به واردکنندگانی که قرار است از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند دستورالعمل وجود دارد.

تمام اقدامات مورد نیاز برای تخصیص ارز به ورادات کاغذ انجام شده و پیش‌بینی می‌شود طی دو هفته آینده واردکنندگان انتخاب شده و در مهرماه شاهد اجرایی شدن تخصیص ارز به واردات کاغذ باشیم.

همکاری بسیار خوبی میان وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت ارشاد و سازمان تعزیرات برای واردات کاغذ صورت گرفته است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »