در Uncategorized
تاجران ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ را برای کالایی دیگر هزینه کردند
حاجی آبادی گفت: افزایش قیمت کاغذ در این روزها همچنان به قوت خود باقی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، رضا حاجی آبادی، مدیرمسئول انتشارات هزاره ققنوسدرباره وضعیت قیمت کاغذ گفت: آنگونه که از ناشران دیگر مطلع شدم، گویا قیمت کاغذ افزایش پیدا کرده است. درباره دلیل این امر باید بگویم در برنامه‌ای رادیویی اعلام کردم دو سال است کاغذ نگرفتم. مسئولان ارشاد تماس گرفتند و علت این امر را بدقولی دو نفر از تاجرانی بیان کردند که قرار بود کاغذ را به کشور وارد کنند برای همین نشر کشور با مشکل تهیه کاغذ مواجه شده است.وی ادامه داد: دو تاجر که قرار بود کاغذ به کشور وارد کنند ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را گرفتند، اما به جای واردات کاغذ، آن را در محل دیگری مصرف کردند. امیدوارم وضعیت بهبود پیداکند تا نشر به هیچگونه یارانه‌ای نیاز نداشته باشد. مدافع اعطای یارانه به حوزه نشر نیستم معتقدم این حوزه باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر اقتصاد بتواند فرهنگش را هم مدیریت کند و چشمش به دست دولت برای اعطای یارانه یا هر حمایت دیگری نباشد

منبع:اندیشه معاصر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »