در Uncategorized

چاپخانه های افست بر اساس توانمندی و کاراریی و با توجه به روند جهانی صنعت چاپ به سوی چاپ بسته بندی سوق داده می شوند. چاپخانه Offset Print & Packaging اولین مشتری بریتانیایی است که نسل جدید Koenig & Bauer Rapida 145 را خریداری می کند.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بند ایران، این دستگاه چاپ افست ورق با فرمت بزرگ را در اوایل سال 2023 تحویل خواهد گرفت. مدل نسل جدید که می‌تواند فرمت‌های ورق تا اندازه 1060×1450 میلی‌متر را چاپ کند، شامل ارتقاهای متعدد ویژگی‌های اتوماسیون و قابلیت مدیریت طیف وسیع‌تری از بسترها و همچنین ارائه عملکردی مشابه با آخرین چاپ‌های فرمت متوسط ​​است، اما برای دو برابر فرمت چاپ است.

وینس بریری مدیر این واحد چاپی گفت که سرمایه‌گذاری در براکت «مولتی میلیون پوند» است. وی افزود: ما سال به سال در حال رشد هستیم، بنابراین این بخشی از برنامه سرمایه گذاری استراتژیک ما برای ادامه رشد برای پاسخگویی به تقاضای مشتری است.ما سابقه طولانی با Koenig & Bauer، برای ماشین‌های چاپ، ماشین‌های برش و تا و ماشین‌های چسب داریم. کونیگ و بائر یک شریک استراتژیک کلیدی هستند.

برنامه این است که Rapida 142 موجود این شرکت در ابتدا در کنار 145 جدید اجرا شود، اگرچه ممکن است ماشین قدیمی‌تر در مرحله بعدی خارج شود.

ما در حال رشد هستیم، برنامه های زیادی روی آن داریم، بنابراین نیاز به خرید یک ماشین سریعتر برای کمک به برآورده کردن تقاضا داشتیم. ما به دنبال استخدام افراد بیشتر هستیم و همیشه در حال سرمایه گذاری هستیم تا از بازی جلوتر باشیم و یک چوپان باشیم نه یک گوسفند!

کریس اسکالی، مدیر فروش کونیگ و باوئر در بریتانیا بگفت : چاپخانه Offset Print & Packaging یکی از مشتریان قدیمی کونیگ اند باوئر است و از دیدگاه ما نشان می‌دهد که سطح سرمایه‌گذاری شرکت‌های بسته‌بندی مستقل و شرکت‌هایی مانند افست همچنان در حال افزایش است.این یک پیکربندی پیشرو است که به آن نگاه می کنند. با کاری که آنها سعی دارند انجام دهند و محصولاتی که قرار است ارائه دهند، واقعاً سطح تولید و کیفیت را بالا می برند.

اسکالی گفت که دستگاه چاپ جدید شش واحد چاپ، سپس یک واحد پوشش، دو واحد خشک کن، یک واحد چاپ دیگر، سپس یک واحد پوشش خواهد داشت.

دو سال پیش این چاپخانه یک دستگاه برش و تا و یک دستگاه چسب زن با فرمت بزرگ از Omega Allpro 145 از Koenig & Bauer Duran خریداری کرد که دومی از طریق Friedheim International خریداری شد.

چاپخانهOffset Print & Packaging ktv100 پرسنل را در سایت خود به وسعت 10700 متر مربع استخدام می کند و در سال گذشته گردش مالی 15.5 میلیون پوندی به دست آورد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »