در Uncategorized

در دسترس بودن سامانه توزیع کاغذ از هفته آینده

سامانه توزیع کاغذ به منظور ارتقای نرم افزاری مجددا از هفته آینده در دسترس خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سامانه توزیع کاغذ به منظور تقویت و ارتقای نرم افزاری از هفتهَ سوم خرداد ماه ۱۴۰۱ در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
ناشران متقاضی دریافت کاغذ می‌توانند از هفته آینده با مراجعه به سامانه توزیع کاغذ به نشانی paperds.ir درخواست خود را ثبت و از همین طریق نیز پیگیری کنند.

 

منبع: خبرگزاری صداوسیما

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »