در Uncategorized
واردات ۵۸ میلیون دلاری کاغذ تحریر و روزنامه

در سه ماهه نخست امسال، در مجموع بیش از ۵۸ میلیون دلار کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه وارد ایران شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، در آخرین آمار از واردات کالاهای اساسی، مشخص شد که در سه ماه نخست امسال  ۵.۹ میلیون تن به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد دلار، در ۲۵ گروه (شامل ارز ترجیحی و نیمایی) وارد ایران شده است، در این بین بررسی وضعیت واردات کاغذ نشان داد که ۵۱.۳ هزار تن به ارزش بیش از ۵۴.۷ میلیون دلار کاغذ چاپ و تحریر  و همچنین ۳.۷ هزار تن به ارزش سه میلیون دلار کاغذ روزنامه واردات صورت گرفته است.

نگاهی به وضعیت واردات کاغذ در سال قبل، از این حکایت دارد که تا اوایل تیرماه پارسال ۴۱.۲ هزار تن به ارزش ۳۳.۹ میلیون دلار واردات کاغذ چاپ و تحریر انجام شده است. همچنین ۲.۳ هزار تن به ارزش ۱.۵ میلیون دلار کاغذ روزنامه وارد شده بود.

بر این اساس حجم واردات کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه در سه ماه نخست امسال نسبت به تقریبا همین دوره در سال قبل، افزایش داشته است.

در مجموع در سال ۱۴۰۰، کل واردات کاغذ، مقوا، کرافت و محصولات مرتبط با کاغذ حدود ۵۸۵.۶ هزار تن به ارزش ۸۰۵ میلیون دلار بوده که از این میزان بیش از ۱۵ هزار تن به ارزش ۱۱.۳ میلیون دلار به کاغذ رول روزنامه اختصاص داشت.

همچنین در سال قبل، ۲۱۳.۶ هزار تن به ارزش بیش از ۲۰۱.۷ میلیون دلار واردات کاغذ تحریر انجام شده بود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »