در Uncategorized

🔶دستگاه از بین برنده ویروس‌های کاغذ ساخته شد

🔸محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت دستگاه از بین برنده ویروس، میکروب و باکتری کاغذهای کاربردی در ادارات شدند…

لینک خبر https://b2n.ir/e51840

🆔@PulpIran

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »