در Uncategorized
نحوه استفاده از معافیت مالیاتی برای درآمدها و مشوق های صادراتی

رئیس سازمان امور مالیاتی نحوه استفاده از معافیت مالیاتی برای درآمدها و مشوق های صادراتی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد که برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد تبصره ۶ بند (ح) ماده ٢ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر آئین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ هیأت وزیران برای اجرا ارسال می‌شود.

بر اساس مفاد قسمت اخیر تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل ازصادرات و هر گونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

نحوه استفاده از معافیت مالیاتی برای درآمدها و مشوق های صادراتی

 

کد خبر 5671596

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »