در Uncategorized

کارخانه چوب وکاغذ مازندران سال آینده با ۶۵ هزار تن تولید کاغذ بخش بزرگی از نیاز کشور را مرتفع خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،

امید نیک‌نژاد مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران گفت: بیش از ۴۵ هزار تن کاغذ تا پایان سال در این کارخانه تولید خواهد شد، اما وعده می‌دهیم با اهتمام دولت برای سال آینده به ۶۵ هزار تن تولید کاغذ چاپ و تحریر برسیم.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »