در Uncategorized

خانه کتاب و ادبیات خبر داد؛

زیرساخت‌های سامانه توزیع کاغذ تقویت می‌شود

زیرساخت‌های سامانه توزیع کاغذ تقویت می‌شود

سامانه توزیع کاغذ به منظور ارتقا نرم افزاری مجدداً از هفته آینده در دسترس خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، سامانه توزیع کاغذ به منظور تقویت و ارتقا نرم افزاری از هفته آینده (هفته سوم خرداد ماه ۱۴۰۱) در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

به این‌ترتیب ناشران متقاضی دریافت کاغذ می‌توانند از هفته آینده با مراجعه به سامانه توزیع کاغذ به نشانی paperds.ir درخواست خود را ثبت کنند و از همان طریق نیز پیگیری کنند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »