در Uncategorized
 سازمان جنگل ها ۳۰۳ هزار مترمکعب چوب به صنایع کاغذ مازندران بدهکار است

مدیرعامل صنایع چوب وکاغذ مازندارن:

سازمان جنگل ها ۳۰۳ هزار مترمکعب چوب به صنایع کاغذ مازندران بدهکار است

ساری- صفریان، مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: سازمان جنگل ها ۳۰۳ هزار مترمکعب چوب به این شرکت بدهکار بوده که رقم ریالی آن با توجه به افزایش قیمت چوب معادل ۹۰۰ میلیارد تومان است.

علی اکبر صفریان در گفتگو با خبرنگار بازار میزان تولید طی نیمه اول سال جاری در این کارخانه را ۵۰ هزار تن ذکر کرد و گفت: یک کیلوگرم از محصولات تولید شده طی سال جاری در انبار وجود ندارد و همه را فروختیم.

وی با بیان اینکه قیمت کاغذ تحریر به ازای هر کیلوگرم به ۲۲ هزار تومان رسیده است، افزود: اگر بخواهید ۱۰ هزار تن از محصول را در انبار نگه داریم در واقع بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه را راکد نگه داشته ایم، از این رو باید توازن بین بازار، فروش و تولید ایجاد کنیم.

وی با عنوان اینکه سال آینده ظرفیت تولید ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می یابد، گفت: طبق برنامه بین دو تا سه سال آینده به ظرفیت کامل تولید خواهیم رسید.

صفریان ادامه داد: چوب مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ را تشکیل می دهد و قیمت آن سال ۹۶ به ازای هر کیلوگرم ۲۷۰ تومان بود و امروز به بیش از چهار هزار تومان رسیده است و قیمت چوب های خارجی بیش از شش هزار تومان است.

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران یادآور شد: اگر قرار بود بدون نیازسنجی بازار تولید داشته باشیم، محصول در کارخانه خواهد ماند از این رو ابتدا با بازاریابی قرارداد را منعقد می کنیم و برای هرخطی سفارش داشته باشیم، تولید خواهیم کرد.

وی با اشاره به سفر سال قبل رئیس دستگاه قضا و رئیس جمهوری کنونی و بازدید از صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: رئیس جمهور به دقت درپی خودکفایی صنعت کاغذ است و کارگروهی در وزارت ارشاد تشکیل شده است و این مسئله می تواند به توسعه صنعت کمک کند.

صفریان درباره پیگیری های مصوبات سفر سال قبلی رئیسی به کارخانه چوب و کاغذ گفت: هرچند تاکنون جلسات مختلفی برگزار شد ولی متاسفانه بسیاری از دستورها ضمانت اجرا نداشته است.

وی با بیان اینکه سازمان جنگل ها ۳۰۳ هزار مترمکعب چوب به ما بدهکار است، گفت: جلسات متعددی با وزرای جهاد کشاورزی داشتیم و از آن ها خواستیم تا بدهی چوب پرداخت شود.

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: امروز با افزایش قیمت چوب میزان بدهی سازمان جنگل ها به بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و تاکنون اتفاقی برای پرداخت رخ نداده است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »