در Uncategorized

بازرسی ضد انحصار از صنایع کاغذ اروپا

سومین تولیدکننده بزرگ خمیر کاغذ تأیید کرد که تحت بازرسی ناگهانی کمیسیون اروپا قرار گرفته است.
به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران،
اتحادیه اروپا در یک اقدام غیر معمول به بازرسی تعدادی از تولید کنندگان خمیر چوب پرداخته است، بر اساس اخبار منتشر شده نگرانی هایی وجود دارد که شرکت های بازرسی شده قوانین مالی اتحادیه اروپا را که کارتل ها را ممنوع کرده و شیوه های تجاری محدود کننده را نقض کرده اند.
 شرکت نیز Metsä-Fiber تأیید کرده است که یکی از مشاغل مورد بررسی است. کمپانی Metsä Fiber یکی از زیرمجموعه های Metsäliitto Cooperative و به نوبه خود بخشی از گروه غول پیکر Metsä Board است.
 این شرکت در بیانیه ای گفت: بر اساس اطلاعات فعلی Metsä Board تحت هیچ گونه تحقیق و بررسی نیست.
همچنین Metsä Fiber به طور کامل با مقامات کمیسیون اروپا همکاری خواهد کرد.در ادامه این بیانیه آمده است: این واقعیت که کمیسیون چنین بازرسی هایی را انجام می دهد به این معنا نیست که شرکت ها در رفتارهای ضد رقابتی مقصر هستند و همچنین نتیجه تحقیقات خود را پیش بینی نمی کند.
 دو کمپانی UPM و Stora Enso بیانیه هایی صادر کرده اند که تأیید می کند آنها نیز مورد بازرسی قرار گرفته اند. بر اساس گزارش بلومبرگ ، تعدادی دیگر از تولیدکنندگان خمیر کاغذ: SCA ، Holmen ، Ahlstrom و Norske Skog ، در کاوش EC شرکت ندارند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »