در Uncategorized
شحنه‌تبار: ناشران سود خود را در حواله کاغذ می‌بینند

مدیر انتشارات شمع و مه در ایران گفت: ناشران تصور می‌کنند با گرفتن حواله کاغذ می‌توانند سود کنند در حالی که اگر شرایطی فراهم شود که آژانس‌های ادبی قدرت بگیرند، اوضاع نشر دگرگون خواهد شد.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، افشین شحنه تبار مدیر انتشارات شمع و مه در ایران و انتشارات Candle and fog در انگلستان با برنامه «گفت‌وگوی فرهنگی» در مورد کتاب‌های ایرانی، مهاجران بی پناه، نگاهی به فعالیت آژانس‌های ادبی در سال‌های اخیر مصاحبه کرد.

شحنه تبار با بیان اینکه آژانس ادبی واسطی بین فرهنگ و زبان‌های مختلف در صنعت نشر است، گفت: این کار در دنیا نوپاست و در دنیا حدود یک قرن است که وجود دارد.

وی ضمن اشاره به سنتی بودن صنعت نشر کشور ادامه داد: در کار نشر به دلیل ریسک بالا و فضای مه آلود، برای کار در حوزه بین الملل باید شرایط متفاوتی همراه باشد و به همین دلیل است که کسانی که وارد این حوزه شدند، موفقیت حاصل نکرده‌اند.

مدیر و موسس انتشارات شمع و مه در ایران از موانع زیاد این حوزه یاد کرد و یادآور شد: اگر شرایطی فراهم شود که آژانس‌های ادبی قدرت بگیرند، اوضاع نشر دگرگون خواهد شد چرا که وجود آژانس‌ها بسیار ارزشمند است و همه باید برای ماندگاری آنها تلاش کنند.

منبع:شبکه خبری تهران نیوز

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »