در Uncategorized

بزرگترین محموله صادراتی کاغذ ایرانی روانه بازار عراق می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران،  مدیر عامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: بزرگترین قرارداد صادرات کاغذ صنایع چوب و کاغذ مازندران در سال‌های اخیر با ظرفیت ماهانه ۴ هزار تن و ارزش ۱۲ میلیون یورو با کشور عراق امضا شد.

این معامله که با شناسایی یک مقصد جدید صادراتی در خاورمیانه توأمان شده است نوید بخش روز‌های خوب پیش رو خواهد بود.

امید نیک نژاد افزود: پس از جلسات با طرف‌های تجاری دیگر مقرر شد مقصد نهایی کاغذ‌های ایرانی کشور‌های حوزه خلیج فارس باشد.

کاغذ چاپ و تحریر، روزنامه و صنعتی انواع کاغذهاس تولیدی در این مجموعه هستند.

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با ظرفیت تولید اسمی سالانه ۱۷۵ هزار تن بزرگترین کارخانه تولید این محصول در کشور است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »