در Uncategorized

شرکت تولید کاغذ عربستان سعودی (SPMC) مستقر در دمام اخیراً آخرین تحولات مربوط به آزمایشات عملیاتی کارخانه روتس در الشویخ، منطقه بندری در شرق کویت را اعلام کرد.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، این شرکت در بورس اوراق بهادار عربستان سعودی اعلام کرد که نصب کلیه ماشین آلات و عملیات آزمایشی در محل تکمیل شده است، برق مورد نیاز تامین شده و عملیات تجاری آغاز شده است.

منابع داخل شرکت از تاثیر مثبت این امر بر صورت های مالی شرکت صحبت کردند. همچنین تصریح شد که دلایل تاخیر در تاریخ اعلام شده قبلی به دلیل رویه ها و مصوبات دولت مورد برق مصرفی و مورد نیاز در نیروگاه کویت بوده است

منبع:به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »