در Uncategorized
قیمت انواع کاغذ و مقوا در ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

قیمت کاغذ و مقوا؛

قیمت انواع کاغذ و مقوا در ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع کاغذ و مقوا در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش بازار، قیمت انواع کاغذ و مقوا در ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

محصول اندازه قیمت (ریال)
کاغذ A۴ کپی مکس ۸۰ ۶۱۵,۰۰۰
کاغذ A۴ کاپی تک ۸۰ ۶۷۸,۰۰۰
کاغذ A۴ سل پرینت ۸۰ ۶۸۳,۰۰۰
کاغذ A۴ دبل آ ۸۰ ۷۶۴,۰۰۰
کاغذ پشت جسب دار ۵۱*۷۰ ۵۷,۰۰۰
کاغذ روزنامه کانادا ۱۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
کاغذ گلاسه براق نویا ۱۰۰*۷۰ ۲۷۰,۰۰۰
کاغذ گلاسه مات نویا ۱۰۰*۷۰ ۲۸۰,۰۰۰
کاغذ کرافت پرشین ۱۰۰*۷۰ ۴۹۶,۰۰۰
کاغذ تحریر اندونزی ۵ کیلو گرمی ۷,۵۵۰,۰۰۰
کاغذ کاربن لس (NCR) هایپرکپی ۱۰۰*۷۰ ۹,۵۴۰,۰۰۰
کاغذ روزنامه ۷۰ ۲۳۵,۰۰۰
مقوای پشت طوسی ۳۵۰ هانسول ۹۰*۶۰ ۲۹۰,۰۰۰
مقوای پشت طوسی ۳۰۰ هانسول ۹۰*۶۰ ۲۹۰,۰۰۰
مقوای پشت طوسی ۲۳۰ هانسول ۹۰*۶۰ ۲۹۰,۰۰۰
کاغذ حرارتی ۴۵*۸۰ ۱۰۵,۲۰۰
کاغذ حرارتی ۵۰*۸۰ ۱۳۸,۰۰۰
کاغذ A۵ فابر کاستل ۸۰ ۳۳۵,۰۰۰
کاغذ کاربن لس (NCR) هایپرکپی ۵۵ ۹۳۵,۵۰۰
کاربن لس A۳ رز ۱,۸۲۰,۰۰۰
کاغذ کرافت پرشین ۱۰۰*۷۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »