در Uncategorized

قیمت کاغذ و مقوا؛

 

امروز قیمت انواع کاغذ و مقوا در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش بازار، قیمت انواع کاغذ و مقوا در بیست و دوم آبان ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

محصول اندازه قیمت (ریال)
کاغذ A۴  کپی مکس ۸۰ ۶۱۲,۰۰۰
کاغذ A۴  کاپی تک ۸۰ ۶۷۵,۰۰۰
کاغذ A۴  سل پرینت ۸۰ ۶۸۰,۰۰۰
کاغذ A۴  دبل آ ۸۰ ۷۶۲,۰۰۰
کاغذ پشت جسب دار ۵۱*۷۰ ۵۶,۰۰۰
کاغذ روزنامه  کانادا ۱۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
کاغذ گلاسه براق نویا ۱۰۰*۷۰ ۲۷۰,۰۰۰
کاغذ گلاسه مات نویا ۱۰۰*۷۰ ۲۸۰,۰۰۰
کاغذ کرافت پرشین ۱۰۰*۷۰ ۴۹۵,۰۰۰
کاغذ تحریر اندونزی ۵ کیلو گرمی ۷,۵۵۰,۰۰۰
کاغذ کاربن لس (NCR) هایپرکپی ۱۰۰*۷۰ ۹,۵۲۰,۰۰۰
کاغذ روزنامه ۷۰ ۲۳۵,۰۰۰
مقوای پشت طوسی ۳۵۰ هانسول ۹۰*۶۰ ۲۹۰,۰۰۰
مقوای پشت طوسی ۳۰۰ هانسول ۹۰*۶۰ ۲۹۰,۰۰۰
مقوای پشت طوسی ۲۳۰ هانسول ۹۰*۶۰ ۲۹۰,۰۰۰
کاغذ حرارتی ۴۵*۸۰ ۱۰۵,۲۰۰
کاغذ حرارتی ۵۰*۸۰ ۱۳۸,۰۰۰
کاغذ A۵ فابر کاستل ۸۰ ۳۳۵,۰۰۰
کاغذ کاربن لس (NCR) هایپرکپی ۵۵ ۹۳۵,۵۰۰
کاربن لس A۳  رز ۱,۸۲۰,۰۰۰
کاغذ کرافت پرشین ۱۰۰*۷۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »