در Uncategorized
قیمت انواع کاغذ و مقوا در ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

قیمت کاغذ و مقوا؛

امروز قیمت انواع کاغذ و مقوا در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش بازار، قیمت انواع کاغذ و مقوا در بیست و چهارم فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

 

محصول اندازه قیمت (ریال)
کاغذ A۴ کپی مکس ۸۰ ۶۲۵,۰۰۰
کاغذ A۴ کاپی تک ۸۰ ۶۷۹,۰۰۰
کاغذ A۴ سل پرینت ۸۰ ۶۶۳,۰۰۰
کاغذ A۴ دبل آ ۸۰ ۷۶۹,۰۰۰
کاغذ پشت جسب دار ۵۱*۷۰ ۵۷,۰۰۰
کاغذ روزنامه کانادا ۱۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
کاغذ گلاسه براق نویا ۱۰۰*۷۰ ۲۷۰,۰۰۰
کاغذ گلاسه مات نویا ۱۰۰*۷۰ ۲۸۰,۰۰۰
کاغذ کرافت پرشین ۱۰۰*۷۰ ۴۹۶,۰۰۰
کاغذ تحریر اندونزی ۵ کیلو گرمی ۷,۵۵۰,۰۰۰
کاغذ کاربن لس (NCR) هایپرکپی ۱۰۰*۷۰ ۹,۵۵۰,۰۰۰
کاغذ روزنامه ۷۰ ۲۳۵,۰۰۰
مقوای پشت طوسی ۳۵۰ هانسول ۹۰*۶۰ ۲۹۰,۰۰۰
مقوای پشت طوسی ۳۰۰ هانسول ۹۰*۶۰ ۲۹۳,۰۰۰
مقوای پشت طوسی ۲۳۰ هانسول ۹۰*۶۰ ۲۹۰,۰۰۰
کاغذ حرارتی ۴۵*۸۰ ۱۰۵,۵۰۰
کاغذ حرارتی ۵۰*۸۰ ۱۳۸,۰۰۰
کاغذ A۵ فابر کاستل ۸۰ ۳۳۸,۰۰۰
کاغذ کاربن لس (NCR) هایپرکپی ۵۵ ۹۳۸,۰۰۰
کاربن لس A۳ رز ۱,۸۵۰,۰۰۰
کاغذ کرافت پرشین ۱۰۰*۷۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »