در Uncategorized

لزوم ورود قوه قضاییه به بی عدالتی‌های افزایش قیمت کاغذ در بازار

نماینده تشکل‌های صنعت چاپ و مصرف‌کنندگان کاغذ استان‌های کشور گفت: برخی خریدارانی که به تازگی کاغذ را از گمرگ به بازار وارد کرد‌اند قیمت را بر اساس افزایش قیمت جهانی بر روی کالای خود می‌گذارند و موجب افزایش قیمت کاغذ در بازار می‌شوند لذا نیاز است تا قوه قضاییه در این شرایط مداخله کند و به اجرایی قانون در مورد این نوع از بی عدالتی بپردازد.

غلامرضا شجاع نماینده مصرف کنندگان کاغذ و صنعت چاپ استان‌های کشور در گفت‌و‌گو با میزان پیرامون کنترل قیمت‌ کاغذ در بازار گفت: برخی از سوء استفاده کنندگان و یا به عبارتی بنک داران بزرگ و کوچک از چالش های بازار در جهت سود بیشتر استفاده کرده و کاغذهایی را که با قیمت قبل خریداری و وارد کرده اند با چند برابر قیمت به فروش می رسانند زیرا با شنیدن بالا رفتن قیمت کاغذ در بازار جهانی شرایط را برای افزایش قیمت کالاهای تازه وارد شده خود مناسب می بینند.

کاغذ

لزوم ورود قوه قضاییه به بی عدالتی‌ها در افزایش قیمت کاغذ در بازار

وی در همین راستا ابراز کرد: این در حالی است که کاغذهایی که با آخرین قیمت جهانی خریداری شده در راه هستند و هنوز به کشور وارد نشده‌اند اما با این حال خریداری که به تازگی این کالای استراتژیک را از گمرگ به بازار وارد کرده است قیمت را بر اساس افزایش قیمت جهانی بر روی کالای خود می‌گذارد و موجب افزایش قیمت این کالای استراتژیک در بازار می‌شود لذا نیاز است تا قوه قضاییه در این شرایط مداخله کند و به اجرایی قانون در مورد این نوع از بی عدالتی بپردازد.

فراریان از چنگال قانون 

نماینده مصرف کنندگان صنعت چاپ استان‌های کشور ابراز کرد: بنده به عنوان عضو کار گروه کاغذ هنوز از سر نوشت ۲۳ وارد کننده‌ای که توسط کارگروه به تعزیرات در سال ۹۸ معرفی شدند خبری ندارم و نمی‌دانم که آیا نتیجه بررسی‌های متخلفین اعلام شده یا نه، این در حالی بود که برخی از این افراد علاوه بر ارز دولتی تعهدات محضری نیز داده و در نهایت بدون اجازه ارشاد و اطلاع اقدام به فروش کرده بودند.

کاغذ

افزایش قیمت حمل و نقل

شجاع اشاره‌ای به شرایط بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱ داشت و اظهار کرد: بالا رفتن قیمت خمیر، چوپ، آخال و همچنین حمل و نقل جهانی از یک سو و افزایش قیمت حمل و نقل داخلی از سوی دیگر زمینه را برای وارد نشدن کاغذ‌ها به بازار فراهم کرده است، این افزایش قیمت‌ها بدون شک بر کاغذ‌هایی که در آینده در دسترس مصرف کننده قرار داده می‌شود تاثیر خواهد گذاشت.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »