در Uncategorized
خروج کارخانه چوب و کاغذ مازندران از زیان و سود عملیاتی این شرکت

محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی ایران در توییتی از خروج کارخانه چوب و کاغذ مازندران از زیان و افزایش چهار برابری تولید و سود عملیاتی این شرکت خبر داد.

به گزارش ایلنا، متن توییت محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی ایران به شرح زیر است:

9bfe7f5e-29c1-45d0-94d4-f604691ed08f

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »