در Uncategorized
میثم نیلی با تاکید بر لزوم رعایت کپی رایت داخلی، بیان کرد: برای کپی‌رایت داخلی برای آثار تولید شده در کشور‌های غیر سلطه‌گر، کارگروه‌هایی تشکیل شده و روند کپی‌رایت در داخل اصلاح شده‌است. مجمع‌ناشران انقلاب اسلامی قطعا مخالف پیوستن به کنوانسیون برن است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »