در Uncategorized
معاون فرهنگی وزیر ارشاد اعلام کرد: ارز مصوب برای واردات کاغذ به زودی تخصیص می‌یابد و فرآیند واردات آغاز خواهد شد.

 

 

 

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »