در Uncategorized
نائب رییس مجمع ناشران انقلاب اسلامی

نائب رییس مجمع ناشران انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم خودکفایی در تولید کاغذ داخلی، از دولت خواست تا در این حوزه از تولیدکنندگان حمایت کند، زیرا مافیای کاغذ این صنعت را به دلیل منافع شخصی عقب نگه داشته‌است.

به گزارش قدس آنلاین، علی‌اکبر تورانیان درباره اقداماتی که مجمع ناشران انقلاب اسلامی برای بهبود شرایط کاغذ و فعالیت ناشران حوزه انقلاب انجام داده‌است به خبرنگار ایرنا گفت: نوسانات کاغذ یکی از مشکل اساسی ناشران است. کاغذ کالای استراتژیک است که در ۴ دهه برای خودکفایی آن اقدامی انجام نشده‌بود، دیدگاه مجمع انجام اقدامات جدی برای خودکفایی کاغذ در کشور است. دولت باید با حمایت بیشتر از تولیدکنندگان شرایط مطلوب و خوبی برای تامین کاغذ کشور ایجاد کند.

وی با اعلام اینکه مجمع ناشران انقلاب هیچ گونه حرکت اقتصادی ندارد، توضیح داد: این مجمع به عنوان پیشنهاد دهنده و نشان دهنده راهکار اقداماتی را انجام می‌دهد. ایران توانایی این را دارد. در حوزه صنعت کاغذ دچار مافیای کاغذ بودیم، تمایل به این بود که نیازها در این حوزه بر اساس واردات حل شود. به دلیل منافع شخصی خودکفایی در حوزه کاغذ را عقب نگه داشتند که موجب شکل‌گیری آسیب‌های جدی به کشور شده‌است.

از راه بازیافت هم می‌توان کاغذ تهیه کرد

نائب رییس مجمع ناشران انقلاب اسلامی با اعلام اینکه خودکفایی در کاغذ دشوارتر از راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای نیست، بیان کرد: بارها به دولت‌های قبل تذکر و پیشنهاد دادیم که می‌توانیم در حوزه کاغذ خودکفا شویم. این توانایی در کشور وجود دارد، نه تنها می‌توانیم خود کفایی را انجام دهیم، بلکه می‌توانیم صادر کننده کاغذ هم باشیم.

وی ادامه داد: برخی فکر می‌کنند برای تامین کاغذ  نیاز به جنگل است، در حالی که در ایران کمبود درخت داریم، اما برای تامین خمیر کاغذ فقط به درخت نیاز نیست، بلکه از راه بازیافت هم می‌توان کاغذ تهیه کرد، به راحتی می‌توانیم کارخانه‌هایی داشته باشیم که از بازیافت تولید کاغذ داشته باشند. امروزه بازیافت در کشور ما رقم بالایی دارد و می‌توانیم کاغذ تولید و آن را صادر کنیم.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »