در Uncategorized

🔶نقش حمل و نقل دریایی در تحقق شعار سال

🔸طبق برآورد کارشناسان، بیش از ۸۰ درصد از حمل و نقل بار در جهان به میزان ۱۱ میلیارد تن در سال بر اساس آمار سال ۲۰۱۸ از طریق دریا انجام می‌شود…

لینک خبر https://b2n.ir/r67542

🆔@PulpIran

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »