در رویداد, مقالات

🔶 بازگشت بامبو به آمریکا

🔸دستمال کاغذی با خمیر بامبو پس از ظهور در خرده فروشی فروشگاه های آمریکا، اکنون به تجارت الکترونیک تبدیل شده است.

 

 

لینک خبرhttps://b2n.ir/q04352

🆔@PulpIran

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »