در Uncategorized
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نحوه اختصاص کاغذ به ناشران در دولت سیزدهم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسا، یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نحوه تخصیص کاغذ به ناشران بیان کرد: کارگروهی که برای کاغذ در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است، همچنان تقاضای ناشران برای دریافت کاغذ را بررسی می‌کند.

وی ادامه داد: کارگروه کاغذ در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کاغذ مورد نیاز ناشران را براساس فعالیت فرهنگی شان و عملکردی که دوره قبل در زمینه گرفتن کاغذ داشتند، بررسی می‌کند. این کارگروه بر اساس گزارش‌های واصله درباره اینکه ناشران از کاغذ به درستی استفاده کرده اند یا نه، حواله دریافت کاغذ را صادر می‌کنند. اتحادیه تعاونی‌های ناشران وظیفه تحویل کاغذ را در این میان به عهده دارد.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اینکه کاغذ به همه ناشران تعلق می‌گیرد یا نه، ابراز کرد: در دوره کنونی هم حتماً ناشران فعال‌تر در زمینه فرهنگی از کاغذ دولتی بهره مند می‌شوند، نه ناشرانی که فعالیت دارند اما به دریافت کاغذ دولتی نیاز ندارند. به عبارت دیگر همه ناشرانی که فعالیت خوب فرهنگی داشته باشند، می‌توانند از تسهیلات کاغذ دولتی بهره‌مند شوند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »