در Uncategorized

مدیر عامل چوب و کاغذ مازندران:

کارخانه چوب و کاغذ مازندران با مشکل تامین مواد اولیه مواجه است

 صفریان، مدیرعامل چوب وکاغذ مازندران کمبود مواد اولیه و فروش را از مهمترین دغدغه های فراروی این کارخانه قدیمی بیان کرد.

 

 

علی اکبر صفریان در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه دلار و ارز باید صرف تولید داخلی شود، اظهار داشت: چوب داخلی برای تامین مواد اولیه کارخانه داده نمی شود و باید ارز را صرف خرید چوب از خارج کنیم.

وی با بیان اینکه برخی قطعات پوششی است، افزود: به عنوان نمونه نوارهای دستگاه خمیر کاغذ پس از سه ماه نیاز به تعویض دارد و این نوارها را باید از خارج تامین کنیم.

وی با عنوان اینکه جانمایی شرکت چوب و کاغذ به دلیل نزدیکی به مواد اولیه در شمال انجام شده است، تصریح کرد: باید بتوانیم مواد اولیه را با نزدیکی به جنگل و منابع طبیعی به راحتی و با هزینه ارزان تامین کنیم.

صفریان با اشاره به وجود مشکلات متعدد برای تامین مواد اظهار داشت: در حال حاضر برای تامین مواد اولیه دچار مشکل هستیم و از سوی دیگر آموزش و پرورش نیز از ما برای تهیه ملزومات آموزشی کاغذ نمی خرد.

وی با تاکید بر اینکه اگر شعار اقتصاد سال مبنا و محور قرار گیرد بخش عمده ای از مشکلات فرا روی این کارخانه حل می شود، گفت: شرکت باید مواد اولیه را با قیمت ارزان از نزدیک ترین محل یعنی جنگل های استان تهیه کند، در حالی که اکنون میانگین تولید زیر ۵۰ درصد است.

وی با اشاره به مشکلات فرا روی فروش و واردات کاغذ با دلار ارزان قیمت اظهار داشت: کمبود مواد اولیه و فروش از مهمترین چالش های فراروی این شرکت قدیمی و محسوب می شود از سوی دیگر مطالبات آن از سازمان جنگل ها از دیگر دغدغه ها است.

مبنع:خبرنگار بازار

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »