در Uncategorized

امروز هر بند کاغذ تحریر ۷۰ گرم ۷۰ در ۱۰۰ به قیمت‌ یک میلیون و ۱۵۰ هزار و هربند کاغذ تحریر سفید ۷۰ گرم ۶۰ در ۹۰ به قیمت ۸۵۰ هزار تومان در بازار ظهیر الاسلام معامله می‌شود.

کاهش قیمت کاغذ در بازار نسبت به هفته گذشته

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، بازار کاغذ از تیرماه سال‌جاری سیر صعودی را پیش گرفت؛ به طوری که کاغذ تحریر ۷۰ گرم ۷۰ در ۱۰۰ که هر بندش حدود ۸۰۰ هزار تومان بود به یک میلیون ۴۰۰ هزار تومان رسید. در همین روند بسیاری از پیوست‌های فرهنگی مرتبط با کاغذ چون کتاب، دفتر مشق، سررسید و … افزایش قیمت پیدا کرد.

با توجه به افزایش دلار و عبور آن از کانال ۳۸ هزار تومان در هفته گذشته کاغذ تحریر ۷۰ گرم ۷۰ در ۱۰۰ به بیش‌از یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان و کاغذ تحریر ۷۰ گرم ۶۰ در ۹۰ هم  به بیش‌از  ۹۰۰ هزار تومان رسید.

امروز هر بند کاغذ تحریر ۷۰ گرم ۷۰ در ۱۰۰ به قیمت‌ یک میلیون و ۱۵۰ هزار و هربند کاغذ تحریر سفید  ۷۰ گرم ۶۰ در ۹۰ به قیمت ۸۵۰ هزار تومان در بازار ظهیر الاسلام معامله می‌شود که نسبت به یک ماه‌گذشته می‌توان گفت کاغذ به یک ثبات نسبی در عرضه، تقاضا و البته قیمت رسیده است. این نکته حائز اهمیت است که قیمت کاغذ و اقلام مرتبط با آن در ماه‌های گذشته با افزایش یا کاهش ۱۵۰ هزار تومانی همراه بوده است. بازار کاغذ در آذرماه در مقایسه با ۸ ماه گذشته از سال‌جاری بازار کاغذ به ثبات رسیده است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »