در Uncategorized

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح پنبه این وزارتخانه با بیان اینکه بیش از ۱۰ رقم پنبه داخلی و خارجی در مزارع کشور کشت می‌شود، افزود: رقم‌های جدید زودرس که اخیراً توسط مؤسسه تحقیقات پنبه کشور مانند خورشیدی و ساجدی معرفی شده، دوره رشد کوتاهی دارند و در نتیجه با کشت این ارقام، مصرف آب در دوره خشکسالی دو نوبت کمتر می‌شود.

ابراهیم هزار جریبی اظهار داشت: ارقام جدید زودرس با استقبال کشاورزان روبرو شده و در استان‌های پنبه خیز کشور در حال توسعه است.

وی درباره تأثیر گرما و خشکسالی بر آفات پنبه گفت: بر اثر خشکسالی ممکن است برخی آفات در مزارع پنبه مشاهده شود و از این رو با همکاری سازمان حفظ نباتات کشور و دفتر پنبه، شبکه پایش آفات پنبه در حال راه اندازی است.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برای مقابله با آثار و خسارات ناشی از خشکسالی از سازمان حفظ نباتات کشور خواسته‌ایم اگر دستورالعمل‌ها باید تغییر کند، هر چه زودتر اعلام کنند تا به استان‌ها ابلاغ شود.

وی اظهار داشت: از استان‌ها نیز طی نامه‌ای خواسته‌ایم جلسات کمیته فنی و تخصصی را با صاحبنظران استانی برگزار کنند و تصمیمات لازم را در رابطه با آفات در شرایط خشکسالی اتخاذ کنند تا آسیب کمتری به مزارع و تولید این محصول وارد شود.

منبع:خبرگزاری مهر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »