در Uncategorized

این کنفرانس در تاریخ 22-23 سپتامبر 2021 مدت دو روز در Tissue World با موضوع عصر جدید تیشو، نقشه راه جهان پسا کرونا برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید: https://b2n.ir/z12154

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »