در Uncategorized

دولت و سیاست مداران عربستانی تمرکز کاملی بر توسعه روز افزون صنعت چاپ و بسته بندی و کاغذ این کشور دارند.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، بر این اساس، شرکت کاغذ خاورمیانه مستقر در جده (MEPCO) از امضای قرارداد تسهیلات اعتباری منطبق با شریعت با بانک سعودی بریتانیایی مستقر در ریاض (SABB) به مبلغ کل 296.8 میلیون ریال سعودی (SAR) شامل تسهیلات کوتاه و متوسط مدت ​​خبر داد.
 این شرکت گفت: این تسهیلات اعتباری با ضمانت سفته شامل تسهیلات میان مدت به ارزش 235.9 میلیون ریال برای مدت پنج سال با مهلت یکساله تنفس، محصولات 10.8 میلیون ریال برای مدت پنج ساله است. دوره و تسهیلات کوتاه مدت به مبلغ 50 میلیون ریال که در فوریه 2023 قابل تمدید است.
 این شرکت قصد دارد از وام ها در برنامه ریزی مجدد تسهیلات میان مدت معوق، تامین مالی سرمایه در گردش شرکت و همچنین خرید یک زمین صنعتی در شهر اقتصادی ملک عبدالله (KAEC)، علاوه بر تامین بودجه برای نوسازی ماشین آلات و تجهیزات کارخانه استفاده کند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »