پالپ ایران

اجرای بزرگترین پروژه های خطوط تولید و بسته بندی دستمال کاغذی توسط شرکت طلیعه صنعت با 50 سال تجربه در صنعت سلولزی بهداشتی ایران ، راه اندازه 50 کارخانه سلولزی با ماشین آلات جدید و تکنولوژی روز دنیا در ایران، فروش 650 دستگاه ماشین آلات صنایع سلولزی بهداشتی ایران، دارنده اولین فروشگاه اینترنتی قطعات یدکی و مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی ایران، تیم فنی و مهندسی جهت مشاوره و راه اندازی ماشین آلات سلولزی

خط مشی و اهداف ما

اجرای بزرگترین پروژه های خطوط تولید و بسته بندی دستمال کاغذی توسط شرکت طلیعه صنعت با 50 سال تجربه در صنعت سلولزی بهداشتی ایران ، راه اندازه 50 کارخانه سلولزی با ماشین آلات جدید و تکنولوژی روز دنیا در ایران، فروش 650 دستگاه ماشین آلات صنایع سلولزی بهداشتی ایران، دارنده اولین فروشگاه اینترنتی قطعات یدکی و مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی ایران، تیم فنی و مهندسی جهت مشاوره و راه اندازی ماشین آلات سلولزی

خدمات ما

  • اجرای بزرگترین پروژه های خطوط تولید و بسته بندی دستمال کاغذی توسط
  • شرکت طلیعه صنعت با 50 سال تجربه در صنعت سلولزی بهداشتی ایران ، راه
  • اندازه 50 کارخانه سلولزی با ماشین آلات جدید و تکنولوژی روز دنیا در ایران، فروش
  • 650 دستگاه ماشین آلات صنایع سلولزی بهداشتی ایران، دارنده اولین فروشگاه
  • اینترنتی قطعات یدکی و مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی ایران، تیم فنی و
  • مهندسی جهت مشاوره و راه اندازی ماشین آلات سلولزی

محصولات ما

محصولات 1

محصولات 1

محصولات 1

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »