بازدید رئیس‌جمهور از کارخانه در حال ساخت کاغذ زاگرس رئیس‌جمهور در بازدید از کارخانه در حال ساخت کاغذ زاگرس، دستور رفع مشکل کارخانه تولید کاغذ [...]

    ایسنا/ایلام عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هر فرد، گروه، نهاد اقتصادی با هر نگرش و دیدگاهی که بتواند برای مردم کار کند و غبار [...]

  لرستان مجری پروژه احداث کارخانه دولتی کاغذسازی الیگودرز گفت: شهرستان در سال‌های آینده می‌تواند به قطب تولید کاغذ از سنگ تبدیل شود. [...]

برگه 1 از 5

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »